seizoen: (Gast)

Persoonlijke Kampioenschappen (PK) - Hoe het werkt.

Als eerste wordt er door het bondsburo een wedstrijd=kalender gemaakt. Hierin staan de finale-datum van een spelsoort/klasse en de datum wanneer de inschrijving uiterlijk binnen moet zijn.
Bij imperatieve en semi-imperatieve toernooien dienen de Gewesten en Districten hierop hun wedstrijdkalender in te delen.

Inschrijven

Imperatieve kampioenschappen

Dit zijn kampioenschappen met district-voorrondes en -finales gevolgd door Gewestelijke finales en een Nationale finale.
Het gaat hier om spelsoorten die gebruikelijk voldoende inschrijvingen hebben om Districtsfinales en Gewestelijke finales te rechtvaardigen.
Een speler die aan deze kampioenschappen mee wil doen moet lid zijn van een vereniging en ook inschrijven bij het District via zijn vereniging.
Dit kan eventueel electronisch via BiljartProf.

Semi-imperatieve kampioenschappen

Op dit moment is er één semie imperatief kampioenschap, Kader 38/2 3e klasse. Naar aanleiding van het gebruikelijke aantal inschrijvingen worden in deze spelsoort/klasse na de voorrondes eerst Gewestelijke finales gespeeld en dan de Nationale finale.

Niet - imperatieve kampioenschappen

Dit zijn de spelsoorten/klasses waar in de regel niet voldoende inschrijvingen zijn om eerst Districts-voorrondes en -finales en Gewestelijke finales te spelen. Na het spelen van de voorrondes is er meteen de Nationale finale.
Een speler schrijft persoonlijk in rechtstreeks bij de KNBB afdeling wedstrijdzaken Carambole.
Dit kan eventueel ook electronisch via BiljartProf. De speler dient dan wel eerst een logincode aan te vragen via Info@biljartprof.nl
Aan de hand van de aanwezige ranglijst wordt gechecked of de speler gerechtigd is om in te schrijven voor de gevraagde spelsoort/klasse.
De medewerker van wedstrijdzaken kan indien nodig een nieuwe spelsoort/klasse toevoegen cq wijzigen.

Indeling / toewijzing organisatie

Wanneer de inschrijftermijn sluit gaat de wedstrijdleider de spelers indelen in poules. Voor elke benodigde poule wordt -bij een imperatieve spelsoort/klasse een vereniging, bij een semi- of niet-imperatieve spelsoort/klasse een District- aangewezen die de organisatie op zich moet nemen.
Het is voor een District of vereniging mogelijk om hun voorkeur uit te spreken voor de organisatie van een bepaalde spelsoort / klasse. Hier zal zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden. Wel telt, die het eerst komt...
De poule-indeling gebeurt direct op BiljartProf zodat iedereen in een vroeg stadium deze indeling kan raadplegen en indien nodig hierop reageren.
De werkzaamheden voor het District bij de organisatie van een niet-imperatief toernooi bestaat uitsluitend uit het toevoegen van de organisatie en eventueel de arbitrage.
Met uitzondering van een Gewestelijke finale verstuurt het organiserende district tijdig van te voren de uitnodigingen naar de ingedeelde spelers en/of hun vereniging, naar de organiserende vereniging en hun locatie, de eventuele arbiters en bondsofficials.

Rangschikking

Direct na het spelen van elke ronde van een toernooi wordt de rangschikking opgemaakt en wordt bij een finale de volgende ronde via het AVE-systeem samengesteld.
Direct na het spelen van de laatste partij van een toernooi wordt meteen de indicatie gemeld bij evt (Halve)degradatie, Directe of Uitgestelde Promotie of Geen Keuze.
Of de melding wanneer een speler heeft aangegeven bij eventuele plaatsing geen finale te spelen.

Ranglijst

Direct na het spelen van de laatste partij van alle poules in een voorronde wordt automatisch de ranglijst opgemaakt.
Spelers die zijn HD/D(half)gedegradeerd of GK(geen keuze) hebben of hebben aangegeven GF(geen finale) te spelen krijgen geen ranglijstpunten en mogen dus niet verder in deze klasse. Elke speler die dus binnen de moyennegrens is gebleven krijgt dus rangpunten. (Vóór seizoen 2018-2019 binnen 10% of 20% regeling).
De speler met het meeste aantal punten krijg 1 rangpunt. De volgende telkens 1 punt meer.
Zijn er meerdere spelers met hetzelfde aantal behaalde wedstrijdpunten, worden de rangpunten opgeteld en gedeeld door het aantal personen. Bij 3 hoogstgeplaatste spelers met hetzelfde aantal punten krijgt elke speler dus (1+2+3=6/3) = 2 rangpunten.
Hebben de spelers 4 en 5 ook evenveel behaalde wedstrijdpunten krijgen die due (4+5=9/2) = 4.5 rangpunten. Op dezelfde manier worden de moyennepunten berekend. De speler met het hoogst gepseelde moyenne krijgt 1 moyennepunt.
Wanneer de rangpunten en moyennepunten zijn toegekend worden deze per speler opgeteld. Het totaal bepaald de stand van de totaal-uitslag.

Copyright ©BiljartProf.nl (2000-2021)