Werkzaamheden Pk's einde seizoen

Aanmaken ranglijst voor seizoen: 1-1

Werkzaamheden PK's per einde seizoen

Deze werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd binnen 1 week nadat alle resultaten van een bepaalde spelsoort/klasse bekend zijn.
We berekenen dan de gemiddeldes, promoties, degradaties om te bepalen in welke klasse een speler gerechtigd is om het volgende seizoen in uit te komen.
De basis hiervoor is de ranglijst van dit seizoen. Deze resultaten vormen de ranglijst voor het nieuwe seizoen.
Er wordt op twee verschillende manieren een ranglijst opgemaakt.

(1) Van toernooien die gespeeld worden op interval.
Het startmoyenne voor het nieuwe seizoen wordt bepaald door de optelsom van de gemiddeldes behaald in een seizoen/toernooi te delen door het totaal aantal gespeelde toernooien. Dit noemen we de cyclus
De indeling in een klasse wordt bepaald door het startmoyenne. Er wordt dus geen degradatie- of promotie-term gebruikt.

(2) Van toernooien die gespeeld worden met vaste aantallen.
Een deelnemer begint met een niet officieel (NO) gemiddelde.
Na het spelen van het eerste toernooi wordt dit een officieel (O) gemiddelde.
Verwerkt worden de behaalde resultaten in het huidige seizoen en de indicaties zoals 'D','NO','O','P' enz om ook hier van voor het nieuwe seizoen een ranglijst aan te maken.

Ter controle is er een knop aanwezig waarachter de specificatie van alle door deze deelnemer gespeelde toernooien.
In de lijst die dan verschijnt is ook weer een knop waarachter de specificatie van alle gespeelde partijen in een toernooi.
Wanneer je tevreden bent met het getoonde resultaat druk je op de knop voor het aanmaken van ranglijst in het nieuwe seizoen.
Na dit gedaan te hebben zal deze spelsoort/klasse niet meer op te roepen zijn in dit programma-onderdeel.
Daarvoor gebruik je in het nieuwe seizoen het programma Ranglijsten onder de menukeuze PK's.
De ranglijst is per spelsoort te selecteren op Nationaal, Gewest, District en Vereniging. Bij de inschrijving van een toernooi wordt deze ranglijst als leidraad gebruikt.