seizoen: (Gast)

Help Algemeen

Deze site is geheel dynamisch, wat wil zeggen dat alle informatie die u ziet rechtstreeks wordt opgehaald van de BiljartProf-data-server. Zo bent u altijd up-to-date geínformeerd.
In het hoofdmenu(Home) onder Districten staat naast het districtnummer de afdeling(1 of 2) vermeld waaronder het district valt.
Een onderstreept veld geeft aan dat er meer informatie beschikbaar is over het actuele record.
In een tabel geldt dit voor een onderstreepte titel van een kolom.
Klikt u op een onderstreept veld dan wordt u doorgelinkt naar deze vervolg-informatie. Inmiddels gebruikt BiljartProf in het algemeen een met informatie in plaats van een onderstreept veld om hetzelfde doel te bereiken.
Een tekst-veld in een rechthoekig kader is een veld waarin u de getoonde informatie kunt veranderen.
U gaat altijd naar een volgend veld door op de Tab-toets van uw toetsenbord te klikken.
Een veld terug doe je door de Shift+Tab-toets tegelijkertijd in te drukken.
Terug naar de vorige pagina kan niet altijd via een menukeuze, maar elke browser voorziet hierin met een naar links wijzend pijltje links boven in de opdrachtbalk.

Browser

Er zijn een groot aantal browsers in gebruik. Al deze browsers hebben hun eigen instellingen, gebruiken en eigenaardigheden. Zo kan het zijn dat een gedeelte van BiljartProf helemaal naar onder schuift wanneer de broswer niet de volledige pagina-breedte benut.
Bij de bekendste browsers (Microsof-Edge, Windows-Explorer, Google-Chrome, Mozilla-Firefox, Opera en Apple-Safari) is dit probleem binnen BiljartProf aangepast.
Indien u met een verkleind scherm werkt kan het probleem waarschijnlijk ook worden opgelost wanneer u uw scherm uitrekt of op de volle breedte gebruikt.
Mocht u toch bovenvermelde problemen tegenkomen probeer dan eens een andere browser of stuur anders een smsje of mail naar ons met de naam van uw broswer en het probleem waar u tegenaanloopt dan zullen wij proberen dit probleem op te lossen.
Wanneer u BiljartProf opstart staat in het startscherm aangegeven welke browser u gebruikt.
BiljartProf gebruikt overigens viewport wat er voor zorgt dat het getoonde scherm zich aanpast aan de resolutie van het door u gebruikte apparaat zodat BiljartProf ook op een klein apparaat goed leesbaar is.(Behoudens een Smartwatch)

Invoeren datum

Standaard moet een datum ingevoerd worden met jaar-maand-dag. Alles met voorlopnullen. bijv: 2020-01-08 is 8 jan 2020.
In de meeste onderdelen is het ook toegestaan om het op de Nederlandse wijze in te voeren zoals: 24-02-2020 voor 24 feb 2020.
Wanneer er een foutieve datum wordt ingevoerd maakt de database hier altijd 01-01-1970 van.

Printen

Het grootste probleem met de verschillende browsers is echter het printen.
Persoonlijk gebruik ik liefst Microsoft Internet Explorer (11) omdat die het beste is in te stellen voor het gewenste resultaat.

Aan de slag

In het basis-scherm kiest u eerst onder Gewesten en Districten een Gewest en een District. Het seizoen=standaard het huidige seizoen.

Wanneer u bovenstaande keuzes heeft gemaakt wordt het menu uitgebreid. U kunt nu bijvoorbeeld een overzicht krijgen van de verenigingen binnen uw keuze en hun locaties.
U kunt nu ook verder met het blok Competities of PK's.

Het programma houdt bij wie en wanneer een record wordt aangemaakt c.q. gewijzigd. Het is daarom van belang dat u altijd een eigen logincode gebruikt om eventuele sancties die voor anderen zijn bestemd te voorkomen.

Maak een snelkoppeling naar uw favotiete team

Maak als volgt een snelkoppeling naar het competitieprogramma van uw favoriete team. (Uitsluitend voor raadpleging)
Zoek in de competitie waarin u de koppeling wilt maken het teamnummer op van uw favoriete team. (Bijvoorbeeld 540101 = District 54, Driebanden-klein B1-01 team 01)
Type in de opdrachtbalk van uw browser: https://www.biljartprof.nl/c-progr.php?tnummer=540101&sz=2017-2018, let op het vraagteken '?' en de tekst tnummer vóór het teamnummer), gevolgd door een ampersand '&' teken en het gewenste seizoen.
Wilt u direct naar de stand van een competite (bijv 5401, is B1-01) type dan in de opdrachtbalk van de browser: https://www.biljartprof.nl/c-stand.php?cnr=5401&sz=2017-2018. Ook dit is uitsluitend voor raadpleging.

Inloggen

Wanneer u inlogt, blijft u in de meeste gevallen ingelogd tot dat u zelf 'logout' uitvoert of wanneer u de webbrowser helemaal afsluit. Dit kan per browser verschillend zijn.
Er zijn ook browsers die uw login 'vergeten' wanneer de pagina te lang open staat zonder activiteit. Dit is dus geen programma-fout.
Bent u eenmaal ingelogd krijgt u vanzelf de benodigde menukeuzes en knoppen te zien om extra functies te kunnen gebruiken.
Eén persoon kan meerdere functies hebben, dus meerdere inlogcodes. De functies voor o.a. secretaris, wedstrijdleider comp/pk of speler zonder extra functies zijn verschillend. U dient ingelogd te zijn voor bij dié functie behorende werkzaamheden.

Wanneer u bent ingelogd kunt u toch 'zwerven' naar andere districten/competities. Daar bent u dan automatisch gast. Tijdens deze uitstapjes blijft u gewoon ingelogd in uw eigen District.

Als secretaris kunt u:
Wijzigingen in de ledenadministratie uitvoeren.
Activiteiten aanmaken/wijzigen voor clubleden.
Logincodes voor uw clubleden aanmaken/wijzigen.

Logincode

De logincode bestaat uit het bondsnummer van de gebruiker en een wachtwoord, bestaande uit minimaal 6 en maximaal 10 tekens. Deze code kan uitsluitend door de secretaris worden aangemaakt/gewijzigd of verwijderd.
Logt u in als secretaris dan krijgt u een menukeuze 'Inlogcodes'. Klik in de tabel 'clubleden' op het bondsnummer van het lid waarvan u de logincode wilt bewerken.
Elke functie heeft zijn eigen logincode. Per lid is slechts eén inlogcode nodig.
De resultaten van de inlogcode komen in de bovenste balk te staan achter het actuele seizoen.
Legenda activiteiten (Programma-codes)
Activiteit/Functie Bond Gewest District Vereniging
ARC - Arbiter coordinatie B A
CCS - Spelend lid L
PMR - Penningmeester F F F
SCR - Secretaris I S Z
VZT - (Vice)Voorzitter I S Z
WLC - Wedstrijdleider Competitie C H C
WLP - Wedstrijdleider PK P G P

Wijzigen contactgegevens van uw leden

Log in als secretaris. Gan dan naar Gegevens Verenigingen en kies uw vereniging. U bent nu in uw ledenlijst.
Wanneer u op de knop klikt krijgt u de contactgegevens en de activiteiten van het gekozen lid in beeld. In de contactgegevens staan alle velden die u als secretaris van uw vereniging up-to-date moet houden. Wijzig de velden die aangepast moeten worden en kies dan Wijzigingen opslaan In alle onderdelen van BiljartProf zijn deze wijzigingen nu actief.

Activiteiten

Het aanmaken van een nieuwe activiteit is een eenvoudige klus. Maak waar nodig de correcte keuze en vul de overige velden correct in.
Opslaan met de knop De niewe activiteit is meteen actief.
Voor het beëindigen van een activiteit klikt u aan de rechterkant van de te vervallen activiteit op de knop .

Als verenigings-secretaris kunt u:
Uitslagen van gespeelde competitie-wedstrijden invoeren en teams aanmelden voor een nieuw seizoen.
Toernooiadministratie bewerken en leden aanmelden voor het spelen van pk's in het nieuwe seizoen.

Als verenigingslid zonder extra functies kunt u:
Uitslagen van gespeelde competitie-wedstrijden invoeren.

Persoonlijke gegevens

De resultaten van een speler in de huidige competitie:
1. Home > Inloggen of Gewest en District kiezen > Verenigingen en hun locaties > Vereniging-nr > Speler-bnr.
2. Home > Inloggen of Gewest en District kiezen > Competities >Competitie-naam > Team-naam > Speler-bnr.

Help Competitie

Kies in het Hoofdscherm voor Login of kies een seizoen, een Bond (bij keuze KNBB kiest u ook een Gewest en een District).
In het menu komen nu verschillende keuzes bij, o.a. de keuze Competities. Klik hier op.
In het volgende overzicht staan alle competities vermeld met de belangrijkste eigenschappen over de samenstelling van deze competitie.

Programma

Wanneer u op de knop klikt verschijnt een overzicht met alle wedstrijden in deze competitie.
Klik op een knop dan u in een overzicht van het gekozen team aan deze competitie.
Hier kunt u klikken op de knop voor het programma van het gekozen team.
Klikt u op een vereniging verschijnt onder aan de pagina een lijst met de teamleden en hun actuele moyenne en te spelen caramboles.
Klik op de naam van een team, dan verschijnt een Google-maps pagina met de locatie waar het team zijn thuiswedstrijden speelt.
In het programma-overzicht staat een knop waar u de stand van de gekozen competitie vindt. Ook daar kunt door op onderstreepte teamnr te klikken naar het complete wedstrijdoverzicht.
Door op Ranglijst te klikken ziet u dat ook hier de teams onderstreept zijn. Door hier uit een keuze te maken ziet u in het volgende overzicht alle wedstrijden voor het gekozen team.

Programma-matrix

Het programma voorziet in een matrix van alle gespeelde en nog te spelen competitie-wedstrijden.
Deze matrix moet gemiddeld meer dan 160 wedstrijden opzoeken om de benodigde gegevens te verzamelen.
Houd er dus rekening mee dat dit langere tijd in beslag kan nemen.
Wanneer er buiten de standaard uit/thuis wedstrijden extra wedstrijden in een competitie worden gespeeld kan het diagram niet worden gebruikt.

Moyenne-overzicht

Van elke speler in elke spelsoort vind u het actuele moyenne en caramboles en alle eventuele aanpassingen die gedaan worden in de loop van het seizoen onder: Home > Competities > Controle Moyennes.
Let op dat voor dezelfde spelsoort per klasse onderscheid kan zijn in het te spelen caramboles.

Printen tellijsten

Zoals in de desktopversie kunt u ook in de internetversie tellijsten printen. Op deze tellijsten staan alle leden met hun actuele moyennes en te spelen aantal caramboles van zowel het thuisspelende team alsook het uitspelende team reeds vermeld.
Er is een mogelijkheid om meerdere partijen op 1 a4 te printen en een geselecteerd aantal beurten. In het home-scherm kunt u hiervoor kiezen onder het menu Voorkeuren.
De standaard is: 1 partij en 70 beurten. Het thuisspelende team krijgt in het wedstrijdprogramma een knop een week voor aanvang van de wedstrijd.
Door in het competitieoverzicht op het competitienummer te klikken komt u in een overzicht van alle te spelen wedstrijden. Klikt u hier op de competitienaam en daarna op een teamnr krijgt u het wedstrijdoverzicht van het gekozen team.

Invoeren uitslag

Wanneer u heeft gekozen voor een competitie/wedstrijdschema ziet u dat de volgnummers (onder #) zijn onderstreept. Kies een wedstrijd dan wordt er een tellijst aangemaakt voor deze wedstrijd. Op deze tellijst komen weer de namen en moyennes van alle teamleden te staan. Druk op de printer om deze tellijst uit te printen. Als in het wedstrijdprogramma van een complete competitie of de competitie van een gekozen team een wedstrijdnummer is onderstreept geeft dit aan dat er toegang is tot het controleren of invoeren van de uitslag.
Maak een keuze en u komt in het wedstrijdformulier.
Moet deze wedstrijd nog worden ingevoerd en u bent ingelogd als verenigingslid van het thuisspelende team dan staan er net zoveel knoppen onder aan het invoerscherm als het aantal partijen wat (nog) moet worden ingevoerd.
U moet wel beginnen met de partij van de hoogst geplaatste spelers. Dit in verband met het bijhouden van eventuele dubbelpartijen. Ook wanneer er geen sanctie-regeling hiervoor is moet u toch deze volgorde aanhouden.
Heeft u een partij gekozen dan komt u in het invoerscherm. Kies een speler van het thuis-spelend team en een speler van het uit-spelend team.
Controleer de datum, voer het aantal beurten in. Dan per speler het aantal gemaakte caramboles en de hoogst gespeelde serie. Het veld 'CP' is voorbehouden aan de wedstrijdleider van de Bond/District om eventuele correctiepunten toe te passen.
Ook hier is de knop aanwezig wanneer u hiervoor de juiste toestemming heeft. Na het opslaan komt u terug in het vorige scherm om eventueel een nieuwe partij in te voeren.
Klik op de ranglijst om te zien of de uitslag correct is bijgewerkt.

Let Op
Wanneer u namens een vereniging een uitslag heeft bewerkt kunt u deze indien nodig de eerstkomende 2 dagen nog wijzigen.
Hierna dient u bij de constatering van een vergissing de juiste uitslag (inclusief tellijsten) door te sturen naar de wedstrijdleider van uw Bond/District. U kunt deze wedstrijd niet meer zelf corrigeren

Inschrijving teams
Als secretaris van een vereniging bent u geautoriseerd om voor een nieuwe competitie teams aan te melden.
Login > Competities > Inschrijven teams
In de tabel Aanwezige verenigingen staat uw vereniging reeds vermeld.
Onder Ingeschreven teams staan de teams die reeds zijn aangemaakt. Wanneer u op een teamnaam klikt verschijnen de reeds aangemelde leden in de tabel Teamspelers. Klik op het bondsnummer van een speler om deze speler uit het team te vewijderen.
Onder Niet geselecteerde spelers staan uw actieve verenigings-leden waarin de gekozen spelsoort staat aangegeven en de speler niet in het team is geplaatst.
Wanneer u een speler aan het team wilt toevoegen keist u -indien nodig- éérst uit het onderstaande blok voor Nieuwe speler, Reserve of Captain De speler verschijnt dan in de kolom Teamspelers en verdwijnt uit de kolom Niet geselecteerde spelers. Een nieuw team maakt u aan in het invoer-blok links onder aan de pagina.
1. Maak het veld team nr leeg. Anders wordt het teamnr wat daarin staat vermeld gewijzigd.
2. Voer de Team naam in. Deze naam moet per vereniging/seizoen uniek zijn.
3. Kies vervolgens een spelsoort, klasse, speeldag en de locatie waar het team hun thuiswedstrijden speelt.
4. Kies Team opslaan

Help Persoonlijke Kampioenschappen (PK)

Hoe werkt het

Voor een overzicht van alle PK's in het gekozen seizoen drukt u in de 'Home-page' op de menukeuze 'PK'
Standaard wordt gesorteerd alle nog komende toernooien. Onder de menukeuze 'Sorteren op' kunt u een andere sorteervolgorde kiezen.
Eventueel kunt u via de menukeuzes gebruik maken van een uitgebreide selectie om naar het door u gewenste toernooi te gaan.

Printen tellijsten

U kunt de benodigde tellijsten printen. Op deze tellijsten staan de gegevens van de spelers reeds vermeld.
Er is een mogelijkheid om een geselecteerd aantal beurten te printen. In het home-scherm kunt u hiervoor kiezen onder het menu Voorkeuren.
Het standaard aantal=70

Invoeren uitslagen voorrondes

Om in te kunnen voeren moet u ingelogd zijn als lid van de organiserende vereniging.
Kies het toernooi door op het toernooi-id te klikken. Wanneer de datum van het toernooi is bereikt en u bent ingelogd zal het wedstrijdnummer onderstreept zijn als teken dat u de uitslag kunt invoeren.
Kies de tafel, pas eventueel de datum aan en voer het aantal beurten in en het aantal gespeelde caramboles en de hoogste serie van de beide spelers.
Met de juiste machtiging staat er een knop Druk hierop en de uitslag wordt verwerkt in de stand. U komt weer terug in de pagina 'stand' en partij-overzicht.

Ranglijst

Als van een bepaalde spelsoort/klasse alle voorrondes zijn gespeeld maakt het programma automatisch een ranglijst op basis van ranglijst punten en ranglijst moyenne/percentage.
U kunt meteen zien wie zich geplaatst heeft voor de finale. Tevens staan in deze lijst de indicaties voor promotie en degradatie.
LET OP ! De wedstrijdleider PK kan hier nog wijzigingen in aanbrengen.

Druk in het toernooi-overzicht op de knop achter de spelsoort/klasse voor het gewenste overzicht.

Invoeren uitslagen finales

Het programmeren van het AVE-systeem is geen gemakkelijke klus. Om er voor te zorgen dat de laatste ronde alle 8 spelers herbergt dienen de laatste 3 rondes tegelijk worden aangemaakt.
Er zijn veel verschillende redenen dat dit niet zomaar lukt. Een aantal varianten zijn inmiddels verwerkt, maar het kan zijn dat het programma de volgende ronde niet kan aanmaken. Er wordt uiteraard hard aan gewerkt om dit euvel zo snel mogelijk op te lossen.
Wanneer u dit treft is er een mogelijkheid om het resterende programma handmatig aan te maken. Wanneer u de tellijsten heeft uitgeprint is het namelijk redelijk eenvoudig om de laatste rondes te bepalen. U kunt deze dan ook handmatig ingeven in BiljartProf

Afmelden net vóór of tijdens het toernooi

Wanneer een speler om wat voor reden afmeldt tijdens het toernooi moet u het toernooi 'resetten' om een nieuw speelrooster aan te maken de de wedstrijden van het afgemelde lid te verwijderen ui te uitslag.
Deze mogelijkheid is aanwezig voor de wedstrijdleider van het toernooi. Ga vanaf het scherm PK's naar
Kies dan U komt dan in de deelnemerslijst van het toernooi. Zet in het laatste veld de datum van afmelding en druk op de TAB-toets van uw toetsenbord.
Er verschijnt nu onder de deelnemerslijst een lijst met afgemelde personen. U kun hier de reden van afmelding vermelden zoadat de wedstrijdleider van het District kan bepalen of er wel of niet een sanctie moet worden opgelegd.
Druk in de Menubalk op 'Maak Speelrooster'. U kunt nu weer tellijsten printen en de reeds gespeelde wedstrijden volgens dit nieuwe speelroster invoeren.

Inschrijven voor deelname

De wedstrijdleider PK en/of de secretaris van een vereniging kunnen de aanmeldingen voor Persoonlijke Kampioenschappen verzorgen. In het algemeen kunt u tot 1 maand voor aanvang van een klasse hiervoor nog inschrijven. Bij twijfel raadpleegt u uw districts-wedstrijdleider.
Kies na het inloggen voor PK's. In het volgende scherm gaat u naar Inschrijven PK's
In de linker bovenste kolom staan al uw actieve clubleden vermeld. Druk op het bondsnummer van een lid wanneer u een inschrijving voor een pk wilt invoeren voor dit lid.
U kunt inschrijven voor het seizoen wat in de rechter bovenste kolom staat aangegeven. Na 1 april van elk jaar gaat dit over naar het nieuwe seizoen. In deze lijst staat een historisch overzicht van uw ranglijst.
In de onderste lijst kunt u een inschrijving annuleren. De PK's die nog gespeeld moeten worden zijn onderstreept. Deze kunt u dus kiezen.
Wanneer u een clublid kiest krijgt u de brschikbare spelsoorten te zien. Kiest u een spelsoort dan gaat het programma in de ranglijst kijken in welke klasse u in deze spelsoort thuis hoort. Het resultaat wordt dan in de volgende blok aangegeven. U kunt vrijwillig één klasse hoger kiezen. Bent u nieuwe speler dan zal het programma zoeken naar een eventueel aanwezig competitie moyenne om een klasse toe te wijzen.
Blijft de klasse leeg, kiest u er zelf een. Let op! Wanneer u een te lage klasse kiest zal dit later worden gecorrigeerd met eventueel de daarbij behorende sanctie. De keuze voor de klasse is UW verantwoording en niet van de wedstrijdleider van uw District!
Ook de eventuele indicatie wordt automatisch gekozen. Verder kunt u uw voorkeur dagen en eventueel een andere voorkeur opgeven. Dit is uitsluitend een aanwijzing en geeft u geen rechten.

Copyright ©BiljartProf.nl (2000-2021)