Biljartprof

BiljartProf-Links

Bjplinks

Via deze pagina krijg je alle links naar ranglijsten, inschrijvingen, progrmma's en uitslagen van alle KNBB-Carambole activiteiten.

Het programma bestaat uit 5 rubrieken.
1-District Competities, 2-Ranglijsten, 3-Inschrijvingen PK's, 4-Uitslagen/Standen PK's en 5-Rangschikking na Voorronde PK's
Deze 5 rubrieken moeten de gehele lading kunnen dekken.
In de menubalk staan de velden waarop kan worden gekozen. Deze velden kunnen per rubriek afwijken.
Je mag velden leeg laten. Laat je avond/dag leeg wordt standaard 'avond' gebruikt.
Heb je voldoende ingevoerd druk je op de knop
Op dat moment wordt de werkelijke link opgestart met de parameters zoals je die hebt ingegeven.
Je kunt deze link in zijn geheel kopiëren en in je browser opslaan wanneer je deze vaker nodig hebt.
Deze paramateres zijn dan ook zichtbaar in de tabel met de resultaten.

Wil je Nationale gegevens hebben laat dan Gewest leeg
Wil je gegevens van een Gewest laat dan District leeg
Wil je gegevens van een District laat dan Club leeg
Wil je gegevens van een Vereniging vul dan Gewest, District en kies onder Club de gewenste vereniging

Wil je gegevens van alle spelsoorten laat dan spelsoort leeg
Wil je gegevens van één totale spelsoort laat dan klasse leeg